Lokalita

Dunajská Lužná má dnes už komfortne vyriešenú dopravu do mesta, je tu výborná občianska vybavenosť. Samozrejmosťou sú škola, škôlka, zdravotné stredisko, ihriská pre deti a v blízkosti je veľa možností na aktívne trávenie voľného času.

Domy sa nachádzajú na novo vybudovanej ulici blízko Košarísk. Železničná stanica je vzdialená cca 7 minút peši.

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy č. 63, ktorá spája Bratislavu s Komárnom. Železničná stanica s názvom Nové Košariská je vzdialená od centra obce asi 1,5 km. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava – vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja. K 1.8.2014 mala obec 5 568 obyvateľov, z toho 2 656 mužov a 2 912 žien.

Popri obci leží ochranná hrádza, vybudovaná na účely ochrany pred dunajskými vodami, ktorá začína v Bratislave a pokračuje smerom na vodnú nádrž Gabčíkovo. Neďaleko obce smerom na Senec, sa nachádza jazero Malá voda a v inundačnom pásme za ochrannou hrádzou sa nachádza jazero Piesková jama. Obe slúžia na rybolov. Malá voda býva v lete zaplnená aj kúpaniachtivými návštevníkmi, keďže pre nich poskytuje príjemný relax. Piesková jama túto výhodu pre svoje bahnité dno a kalnú vodu nemá.

Pozrite si historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná

mapa-cesty

3 CESTY DO BRATISLAVY A NA DIAĽNICU

Do Bratislavy ako aj na diaľnicu sa dostanete cez Dunajskú Lužnú, po Vinohradníckej ulici alebo cez Most Pri Bratislave. Pozrite si všetky tri cesty ako video.